Projektowanie hardware
Projektowanie hardware do urządzeń elektronicznych jest częścią działalności z której wyrosła EBS R&D. Projektowanie hardware jest nieodzowną częścią opracowywania urządzenia elektronicznego. W ramach projektowania hardware oferujemy:

 

Wybór komponentów
Odpowiedni wybór komponentów decyduje o poziomie niezawodności urządzenia oraz koszcie jego wytworzenia. Komponenty dobieramy optymalizując oczekiwania klienta.
Opracowanie schematów elektrycznych
Opracowanie schematów urządzeń jest jednym z podstawowych etapów projektowania sprzętu. Niejednokrotnie jest to proces iteracyjny wymagający modyfikacji.
Projekt PCB:
Kolejnym etapem jest przygotowanie rozkładu komponentów na płycie drukowanej i połączenie ich ścieżkami. Projekt płyty drukowanej, najczęściej wielowarstwowej, spełniającej wymagania funkcjonalne i dającej stabilność pracy urządzenia wymaga dużego doświadczenia i wiedzy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.
Uruchomienie urządzeń:
Jest to najprzyjemniejsza część projektowania hardware. Etap pozwalający sprawdzić efekt wielu godzin pracy.
Przygotowanie urządzeń do procesów certyfikacji:

Specyficzne różnych branż i klientów wymuszają uzyskanie certyfikatów dla zaprojektowanych i produkowanych urządzeń. EBS R&D szczyci się doświadczeniem pozwalającym przeprowadzać z sukcesem procesy certyfikacji w uprawionych do tego instytucjach.

 

 

Tworzenie firmware

 

Oprogramowanie wbudowane w obecnych urządzeniach najczęściej jest ich integralną częścią. Zespół inżynierów EBS R&D potrafi szybko i sprawnie zaimplementować funkcjonalności wymagane od urządzenia w mikrokontrolerze zastosowanym w danym urządzeniu. W ramach tworzenia firmware realizowane są następujące etapy:

 

Przygotowanie założeń funkcjonalnych
Oprogramowanie wbudowane musi zapewnić spełnienie oczekiwań funkcjonalnych urządzenia oraz obsłużyć wszystkie peryferia urządzenia czy umożliwić komunikację ze światem zewnętrznym.
Przygotowanie założeń do oprogramowania wbudowanego
Na tym etapie przygotowywane są diagramy i założenia pozwalające na podział prac pomiędzy inżynierów.
Kodowanie
Posiadając oprogramowanie podzielone na bloki wykonujące określone algorytmy można przystąpić do kodowania oprogramowania.
Dokumentacja
Każdy fragment kodu jest opisywany w sposób umożliwiający jego późniejszy rozwój lub przekazania innej osobie.
Testy i poprawki
Oprogramowanie testowane jest na etapie tworzenie, niemniej jednak na koniec wykonywane są zawsze pełne testy funkcjonalne oraz stabilności działania.

 

Projektowanie obudów
Urządzenia elektroniczne bardzo często wymagają obudów pozwalających na ich bezpieczne i wygodne użytkowanie. Zespół składający się z projektantów wzornictwa i inżynierów mechaników zaprojektuje obudowę dostosowaną pod względem estetyki i wymogów funkcjonalnych.

Świadczymy usługi na etapie:

Specyfikacja nowej koncepcji
Projekt nowej obudowy powinien uwzględniać możliwie jak najwięcej z potrzeb klienta jak i użytkownika końcowego. Na tym etapie wymagane są intensywne rozmowy pozwalające ustalić specyfikację techniczną i założenia kosztowe.
Opracowania wzornictwa (design)
Większość współczesnych produktów, aby osiągnąć rynkowy sukces, musi po prostu podobać się swoim odbiorcom. Dlatego EBS R&D kładzie szczególny nacisk na design wyrobów korzystając z wiedzy i doświadczenia specjalistów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.
Przygotowania projektu 3D
Efekt ich pracy przedstawiany jest Kontrahentowi do akceptacji w postaci trójwymiarowych renderingów (grafika 3D).
Przygotowania prototypu
Opracowanie cyfrowego modelu 3D pozwala na wykonanie trójwymiarowego modelu bryłowego lub modelu cienkościennego projektowanego urządzenia z zastosowaniem metod STL czy FDM.
Projektu i nadzoru nad wykonaniem formy wtryskowej
Sprawdzony projekt prototypu obudowy pozwala bezpieczne rozpoczęcie projektu formy wtryskowej umożliwiającej masowe produkowanie obudów w korzystnych kosztach.

 

Wdrożenie produkcyjne
Prawidłowo zaprojektowany prototyp urządzenia wymaga wdrożenie do produkcji. Oznacza to dostosowanie projektu do procesów związanych z zakładem produkcyjnym. EBS R&D blisko współpracuje z zakładem produkcyjnym EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3E Production Spółka komandytowa.

Podczas wdrożenia produkcyjnego EBS R&D bierze czynny udział w opracowaniu:

Dokumentacji produkcyjnej
Na tym etapie tworzona jest dokumentacja pozwalająca masowo wytwarzać wyroby.
Opracowaniu testerów automatycznych
Doświadczenie EBS R&D i znajomość procesów produkcyjnych pozwala na opracowanie i dostarczenie testerów automatycznych umożliwiających przeprowadzanie testów funkcjonalnych 100% produkowanych wyrobów. Automatyzacja procesu produkcji redukuje koszt wyrobów i zmniejsza ryzyko wyprodukowania wadliwego produktu.
Asyście przy pierwszych partiach produkcyjnych
Pierwsza partia produkcyjna niejednokrotnie wymaga asysty inżynierów konstruktorów rozwiązujących problemy pojawiające się przy produkcji.
Optymalizacji procesu produkcji
Wyprodukowanie kilku partii produkcyjnych i zebranie informacji zwrotnej od klientów urządzeń pozwala na wyciągniecie wniosków i optymalizację procesu produkcji. Pozwala to podnieść jakość wyrobów i nierzadko obniżyć koszt produkcji.

 

Tworzenie aplikacji
Urządzenie często łączą się z Internetem, innymi urządzeniami czy też posiadają rozbudowane możliwości wymagające konfiguracji. Wymusza to przygotowanie aplikacji narzędziowych, które EBS R&D dostarcza, takich jak:
Konfiguratory
Konfiguratory to różnorakie oprogramowanie PC (Winows, Linux) pozwalające na dostosowanie parametrów urządzeń do indywidualnych potrzeb użytkownika czy środowiska.
Serwerowe oprogramowanie odbiorcze
W przypadku urządzeń wysyłających dane do serwera (np. przez połączenia GPRS) koniecznym jest stworzenie aplikacji obsługującej tysiące czy nawet czasem powyżej 10000 jednoczesnych połączeń na maszynach o wydajnościach odpowiadających komputerom biurowym.
Aplikacja mobilne
Opracowywane urządzenia działają często w systemach wymagających współpracy użytkownika końcowego. Naturalnym urządzeniem interfejsowym w obecnym świecie są smartphone-y na które EBS R&D tworzy aplikacje.